Inloggen

Broedvogelinventarisatie Eldrik

In het vroege voorjaar starten de voorbereidingen voor de broedvogelinventarisatie. Met behulp van plattegronden wordt bepaald hoe in het terrein het best gelopen kan worden om de broedvogels in het gebied zo goed mogelijk te kunnen waarnemen. Vervolgens wordt tijdens een aantal wandelingen in de vroege ochtend de geplande route gelopen.           Alle zingende vogels worden genoteerd op de plattegrond. Wel vaak vroeg opstaan dus! Ook wordt er een enkele keer    's avonds gelopen om de vogels te spotten die liever 's avonds of 's nachts hun riedeltje laten horen. Uiteraard kan zo'n broedvogelinventarisatie alleen maar worden uitgevoerd na overleg met en toestemming van de grondeigenaren of beheerders.

 

                              

                                         Druk overleg over de juiste route door het gebied