Inloggen

Ganzen in de Fraterwaard

Vanaf oktober worden in de Fraterwaard vrijwel elke week ganzen geteld. Onze leden hebben  toestemming om de boerenerven in de Fraterwaard te betreden en ter plekke de tellingen uit te voeren. Niet alleen ganzen worden geteld, ook alle andere verendragers worden genoteerd. Waarnemeningen van hazen, reeen of vossen worden aangetekend. De meest voorkomende ganzen zijn de kolganzen. Deze ganzen laten zich het gras van de Fraterwaard goed smaken. Maar er zijn meer soorten te turven. We noteren ook grauwe ganzen, brandganzen,nijlganzen, af en toe wat rietganzen en héél soms een roodhalsgans. Zo'n roodhalsgans is dan de kers op de taart en dan vieren we een feestje! 

Waarnemeningen van eenden en ander waterwild komen ook op ons telformulier. Daar zitten soms ook leuke soorten tussen. IJsvogeltjes, watersnippen, pestvogels  maken onze teldag tot een geslaagde dag, ook al is het stervenskoud...