Inloggen

Broedvogelinventarisatie landgoed Bingerden

Dit voorjaar is het de beurt aan landgoed Bingerden in Angerlo.  Onze jaarlijkse broedvogelinventarisatie wordt daar nu uitgevoerd. Dit betekent dat we ’s morgens vroeg paraat zijn op het landgoed om alle zingende vogels in kaart te brengen. Op zijn vroegst zijn we om kwart voor vijf ’s morgens aanwezig en lopen dan zo’n twee tot drie uur rond. We hebben het gebied opgedeeld in twee routes waarvan er eentje behalve door het bos ook door de weilanden loopt. Deze zogenaamde  “Groene weg”  is een smalle strook weide tussen twee hagen met hier en daar ( knot-) bomen. Een ander deel van deze route is meer een gewoon pad, maar wel met eenzelfde omlijsting!

We worden daar vergezeld door Zanglijster, Koolmees, Braamsluiper, Kneu  en Grasmus. Alleen al landschappelijk is het een waar genoegen daar onze ronde te lopen. Vrijwel iedere inventarisatieronde worden we verrast door een groepje reeën en natuurlijk zijn ook hazen altijd van de partij. Inmiddels zijn we ongeveer halverwege de inventarisaties dus we zijn voorlopig nog niet klaar met genieten…