Inloggen

PTT tellingen

PTT heeft inderdaad niets te maken met de postbestellers van eertijds, maar PTT staat voor Punt-Transect-Telling.​ Het gaat om het tellen van vogels in de periode vanaf  15 december tot en met 1 januari. We tellen  op twintig punten  met steeds onderling een afstand van ongeveer 1 km. Op elk punt  tellen we  5 minuten. Elk jaar weer op precies dezelfde plekken. Alle vogels ter plekke worden genoteerd. Onze vogelwerkgroep heeft twee van zulke telroutes die we al tientallen jaren steeds weer langsgaan. We hopen wel altijd op een beetje winters weer zodat de kans op wintergasten wat groter  is.  Afgelopen zaterdag - 15 december -  deden we een van onze routes. De meest opvallende waarnemingen waren: meerdere paartjes Grote Zaagbekken op het water van Rhederlaag, op prooi jagende  vrouwtje Blauwe Kiekendief én een mannetje Blauwe Kiekendief in het Duivense Broek, een voorbij jakkerende Slechtvalk bij Recreatiepark de Veerstal. Daarnaast troffen we tientallen Koperwieken aan de Kruisstraat in een rij Meidoornstruiken in gezelschap van wat Kramsvogels.Vanaf de Kleine Veldstraat hadden we zicht op een groepje van vijf (veld-) reeën.  En natuurlijk niet te vergeten de flinke aantallen Grote Zilverreigers in  de weilanden van het Duivense Broek. Als we ongeveer halverwege onze route zijn  pauzeren we even met een kop koffie en een broodje. Als de ramen van de auto beginnen te beslaan is dat een teken dat we weer verder moeten. Dat “moeten” klinkt  wel alsof we dit niet met plezier doen, maar niets is minder waar. PTT-en is een heel plezierige manier van vogelen en intussen ben je bezig  met het verzamelen van zeer zinvolle informatie over onze vogelwereld. Dat stimuleert extra!