Inloggen

Oeverzwaluwwand

In het voorjaar van 2018 wandelde Henk Verschoor langs het terrein van de Watersportvereniging in Doesburg en zag dat er in een zandbult op dat terrein oeverzwaluwen hun nest hadden. Na contact met het Waterschap Rijn en IJssel en vervolgens met de gemeente Doesburg en natuurlijk Rijkswaterstaat ging het balletje rollen. De Vogelwerkgroep werd ook betrokken in het traject dat daarna werd ingegaan. Het eerste overleg vond plaats op 10 september 2018. Nadat begin maart 2019 het bestemmingsplan Blauwe Knoop door de gemeente Doesburg was vastgesteld konden onder de bezielende leiding van Hennie Konink Van Konink Civiel Advies  de  werkzaamheden beginnen. Op vrijdag 8 maart 2019 werd het eerste betonelemnent geplaatst en dinsdag 12 maart werd gestart met het boren van de nestgaten. De vogelwerkgroep is zeer content met het resultaat tot nog toe. We verwachten dat straks de uit Afrika terugkerende zwaluwen enthousast aan de slag gaan met het uitgraven van hun nestgangen.