Inloggen

Onderhoud aan de Oeverzwaluwwand

Tijdens het broedseizoen van 2020 maakten de Oeverzwaluwen geen gebruik van onze oeverzwaluwwand. Toen we na afloop van dat seizoen de gaten controleerden bleek dat de aarde erg hard opgedroogd was. De Oeverzwaluwen kregen daar met hun kleine pootjes vast geen grip op. We besloten om na de hoogwaterperiode de zaak aan te pakken. We boorden samen met Henk Verschoor enkele gaten uit en ontdekten dat er veel kleibrokken, stenen en soms zelfs stukken glas de toegang versperden. Dus besloten we alle gaten uit te boren. Klusje voor Bertjan, Wiljan, Ingeborg en ondergetekende. Vervolgens moesten deze gaten natuurlijk weer gevuld worden. Dit keer gebruikten we een klein beetje lemige aarde en mixten dat met zand, dat bereidwillig aangevoerd werd door Waterschap Rijn en IJssel.  Met extra steun van Liesbeth, een van onze nieuwste leden, hebben we in ruim drie en een half uur de zaak geregeld. Het ziet er piekfijn uit en nu maar hopen dat de Oeverzwaluwen het ook kwalificeren als piekfijn. Spannend…

Aloys