Inloggen

Ringen van roofvogels op Landgoed Bingerden

Elk jaar zijn leden van de  Vogelwerkgroep uit Doesburg druk in de weer om van buizerds, haviken of sperwers die in hun werkgebied een nest hebben, te controleren. Met een verrekijker is te zien of het nest is bewoond en of het vrouwtje zit te broeden of  soms luid alarmerend boven de nestboom cirkelt. Elk bosgebied, bomenrij en park wordt daarom in de weken voorafgaand afgestroopt om zoveel mogelijk nesten in beeld te krijgen. Als  kalkspatten (poepsporen) onder de nestboom verraden dat daarboven jonge vogels zitten, wordt  klimmer Paul uitgenodigd zijn klimsporen uit het vet te halen.

Het broedseizoen vordert

Het broedseizoen is voor heel wat vogels al een flink eind gevorderd. Op bijvoorbeeld het landgoed Bingerden houden we nauwkeurig bij hoe het gesteld is met onze kool- en pimpelmezen. Regelmatig worden de kleine kastjes gecontroleerd en de vorderingen genoteerd. Die controles leveren nog wel eens verrassingen op. Naast kool- en pimpelmezen komen we ook wel legsels tegen van de boomklever. Deze kasten zijn vaak door de klevers voorzien van wat pleisterwerk om de invliegopening op maat te maken. Ook als dat helemaal niet nodig is.

Reactie van de VWG op plannen in de Fraterwaard - Doesburg

De Vogelwerkgroep  “Stad en Ambt Doesborgh” is al sinds 1973 actief in en rondom Doesburg. In de Fraterwaard hebben we al meer dan twintig jaar ganzentellingen uitgevoerd en in de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014 hebben we er broedvogelinventarisaties gedaan. Je kunt dus stellen dat we aardig beeld hebben gekregen van de vogelbevolking in het gebied.

Broedvogelinventarisatie Eldrik

In het vroege voorjaar starten de voorbereidingen voor de broedvogelinventarisatie. Met behulp van plattegronden wordt bepaald hoe in het terrein het best gelopen kan worden om de broedvogels in het gebied zo goed mogelijk te kunnen waarnemen. Vervolgens wordt tijdens een aantal wandelingen in de vroege ochtend de geplande route gelopen.           Alle zingende vogels worden genoteerd op de plattegrond. Wel vaak vroeg opstaan dus! Ook wordt er een enkele keer    's avonds gelopen om de vogels te spotten die liever 's avonds of 's nachts hun riedeltje laten horen.

Bosuilen in het werkgebied van de vogelwerkgroep

Op donderdag 5 januari hebben we onze jaarlijkse inventarisatieronde gedaan voor de bosuilen. We proberen dan bosuilen te verleiden hun nachtelijke roep aan ons te laten horen.Dit keer hadden we een tiental "gasten" mee die ook wel eens een bosuil in het wild wilden meemaken. Ondanks de wat lage temperstuur, het was zo rond het vriespunt, waren onze gasten uiterst geconentreerd om maar geen toontje te missen.

Pagina's