Inloggen

Activiteiten

Activiteiten

 

Het hele jaar rond zijn we bezig met een reeks van bezigheden. Ergens in november maken we jaarlijks onze plannen voor het nieuwe vogelseizoen. In die periode zijn we al bezig met het tellen van de ganzen in de Fraterwaard - een jaarlijks terugkerende klus.

Elk voorjaar inventariseren we een gebied op broedvogels. In die tijd worden ook grote en kleine vogelkasten gecontroleerd op broedsels. We hebben het dan over kool- en pimpelmezen, maar ook over bos- en kerk- en steenuilen of torenvalken. 

Ook van buizerds en haviken, sperwers en boomvalken worden legsels gecontroleerd en hun eventuele jongen geringd.

Kolonievogels als reigers en roeken worden jaar op jaar opgezocht en  de aantallen nesten geteld.

In de winterperiode zijn we naast de ganzentellingen ook bezig met het PTT-project. Het gaat daarbij om het tellen van vogels langs een tweetal routes van elk 20 km lang.

De laatste jaren leiden we ook bezoekers rond op de Hoge Linie. Daarbij wordt aandacht besteed aan planten en dieren en uiteraard ligt het accent op vogels.

Af en toe organiseren we voor liefhebbers buiten de eigen werkgroep excursies. Dat kan een tocht zijn waarbij we proberen bosuilen te lokaliseren. Zo’n tocht vindt plaats in januari. Daarbij worden in het donker een aantal plekken bezocht waar we dan bosuilen verleiden hun territoriumroep te laten horen.

Ook nodigen we mensen uit om gezamenlijk een bosgebied door te wandelen waarbij we de deelnemers leren het verschil te horen tussen al die zingende en roepende vogels.

Eens per jaar gaan we met onze clubleden op pad naar een mooie stek waarbij het alleen maar gaat om het zelf genieten van de natuur en natuurlijk in het  bijzonder de vogels! 

 

Genieten in de Rijnstrangen bij Zevenaar