Inloggen

Broedvogels van de Linies te Doesburg

Op dit moment is de Vogelwerkgroep actief met het inventariseren van de  Hoge - en Lage Linie van Doesburg. Gedurende ongeveer 10 ochtenden en eenmaal 's nachts wandelen we over de Linies en noteren alle zingende vogels. Dit gebeurt op verzoek van Staatsbosbeheer die het beheer heeft over de Linies. Aan het einde van de inventarisatieperiode worden de telgegevens van deze inventarisatie opgenomen in een verslag. Daarin wordt dan een vergelijking gemaakt met de gegevens uit eerdere inventarisaties.

Oeverzwaluwwand

In het voorjaar van 2018 wandelde Henk Verschoor langs het terrein van de Watersportvereniging in Doesburg en zag dat er in een zandbult op dat terrein oeverzwaluwen hun nest hadden. Na contact met het Waterschap Rijn en IJssel en vervolgens met de gemeente Doesburg en natuurlijk Rijkswaterstaat ging het balletje rollen. De Vogelwerkgroep werd ook betrokken in het traject dat daarna werd ingegaan. Het eerste overleg vond plaats op 10 september 2018.

PTT tellingen

PTT heeft inderdaad niets te maken met de postbestellers van eertijds, maar PTT staat voor Punt-Transect-Telling.​ Het gaat om het tellen van vogels in de periode vanaf  15 december tot en met 1 januari. We tellen  op twintig punten  met steeds onderling een afstand van ongeveer 1 km. Op elk punt  tellen we  5 minuten. Elk jaar weer op precies dezelfde plekken. Alle vogels ter plekke worden genoteerd. Onze vogelwerkgroep heeft twee van zulke telroutes die we al tientallen jaren steeds weer langsgaan.

Broedvogelinventarisatie landgoed Bingerden

Dit voorjaar is het de beurt aan landgoed Bingerden in Angerlo.  Onze jaarlijkse broedvogelinventarisatie wordt daar nu uitgevoerd. Dit betekent dat we ’s morgens vroeg paraat zijn op het landgoed om alle zingende vogels in kaart te brengen. Op zijn vroegst zijn we om kwart voor vijf ’s morgens aanwezig en lopen dan zo’n twee tot drie uur rond. We hebben het gebied opgedeeld in twee routes waarvan er eentje behalve door het bos ook door de weilanden loopt. Deze zogenaamde  “Groene weg”  is een smalle strook weide tussen twee hagen met hier en daar ( knot-) bomen.

Ganzentellingen 2017 - 2018

We zijn dit seizoen met het ganzen tellen in de Fraterwaard begonnen op op 1 oktober 2017. Na afloop van deze eerste telling bleef de teller steken op 180 getelde ganzen. Een magere oogst.  Pas einde oktober begonnen de aantallen wat op te lopen. Op de 29ste telden we  2300 ganzen. Op de laatste teldag van de maand oktober waren we  gestegen tot iets meer dan 4000 stuks. In de daarop volgende maanden liepen de getelde aantallen op tot  we eind januari op een dagtotaal kwamen van ruim 14.000 ganzen!

Ringen van roofvogels op Landgoed Bingerden

Elk jaar zijn leden van de  Vogelwerkgroep uit Doesburg druk in de weer om van buizerds, haviken of sperwers die in hun werkgebied een nest hebben, te controleren. Met een verrekijker is te zien of het nest is bewoond en of het vrouwtje zit te broeden of  soms luid alarmerend boven de nestboom cirkelt. Elk bosgebied, bomenrij en park wordt daarom in de weken voorafgaand afgestroopt om zoveel mogelijk nesten in beeld te krijgen. Als  kalkspatten (poepsporen) onder de nestboom verraden dat daarboven jonge vogels zitten, wordt  klimmer Paul uitgenodigd zijn klimsporen uit het vet te halen.

Het broedseizoen vordert

Het broedseizoen is voor heel wat vogels al een flink eind gevorderd. Op bijvoorbeeld het landgoed Bingerden houden we nauwkeurig bij hoe het gesteld is met onze kool- en pimpelmezen. Regelmatig worden de kleine kastjes gecontroleerd en de vorderingen genoteerd. Die controles leveren nog wel eens verrassingen op. Naast kool- en pimpelmezen komen we ook wel legsels tegen van de boomklever. Deze kasten zijn vaak door de klevers voorzien van wat pleisterwerk om de invliegopening op maat te maken. Ook als dat helemaal niet nodig is.

Reactie van de VWG op plannen in de Fraterwaard - Doesburg

De Vogelwerkgroep  “Stad en Ambt Doesborgh” is al sinds 1973 actief in en rondom Doesburg. In de Fraterwaard hebben we al meer dan twintig jaar ganzentellingen uitgevoerd en in de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014 hebben we er broedvogelinventarisaties gedaan. Je kunt dus stellen dat we aardig beeld hebben gekregen van de vogelbevolking in het gebied.

Broedvogelinventarisatie Eldrik

In het vroege voorjaar starten de voorbereidingen voor de broedvogelinventarisatie. Met behulp van plattegronden wordt bepaald hoe in het terrein het best gelopen kan worden om de broedvogels in het gebied zo goed mogelijk te kunnen waarnemen. Vervolgens wordt tijdens een aantal wandelingen in de vroege ochtend de geplande route gelopen.           Alle zingende vogels worden genoteerd op de plattegrond. Wel vaak vroeg opstaan dus! Ook wordt er een enkele keer    's avonds gelopen om de vogels te spotten die liever 's avonds of 's nachts hun riedeltje laten horen.

Bosuilen in het werkgebied van de vogelwerkgroep

Op donderdag 5 januari hebben we onze jaarlijkse inventarisatieronde gedaan voor de bosuilen. We proberen dan bosuilen te verleiden hun nachtelijke roep aan ons te laten horen.Dit keer hadden we een tiental "gasten" mee die ook wel eens een bosuil in het wild wilden meemaken. Ondanks de wat lage temperstuur, het was zo rond het vriespunt, waren onze gasten uiterst geconentreerd om maar geen toontje te missen.