Inloggen

Broedvogels van de Linies te Doesburg

Op dit moment is de Vogelwerkgroep actief met het inventariseren van de  Hoge - en Lage Linie van Doesburg. Gedurende ongeveer 10 ochtenden en eenmaal 's nachts wandelen we over de Linies en noteren alle zingende vogels. Dit gebeurt op verzoek van Staatsbosbeheer die het beheer heeft over de Linies. Aan het einde van de inventarisatieperiode worden de telgegevens van deze inventarisatie opgenomen in een verslag. Daarin wordt dan een vergelijking gemaakt met de gegevens uit eerdere inventarisaties. Op deze wijze krijgen we een beeld van hoe het met de vogelbevolking  op de Linies is gesteld.