Inloggen

Start van een nieuw broedvogelseizoen

Op 13 maart jl zijn we gestart met een verkennend rondje door de Vaalwaard. Het is al weer enkele jaren geleden dat we hier voor het laatst de broedvogels inventariseerden, dus een goede reden om nu weer even goed beeld te krijgen van de waard. Opvallend is meteen dat het middendeel flink dicht gegroeid is met Sleedoorn en Meidoorn. Als er straks ook nog blad aan de struiken zit, zal dat de orientatie wel wat lastiger maken. Evengoed verheugen we ons nu al op de aanwezigheid van al die zangers terwijl de Tjiftjaf en de Zanglijster zich nu al laten horen.